خودگویی با میکروفون

heterism

دارم بیرون از زندگی، زندگی می‌کنم. با فاصله‌ی چند لحظه یا به اندازه‌ی چند سال.
و همینه که باعث می‌شه زیاد بنویسم. بیرون از زندگی، وقت و فراغت زیادی وجود داره. می‌شه ساعتها مشغول کار بیهوده‌ای شد. کار بیهوده‌ای که هیچ تبحری در انجامش نداری؛ نوشتن.
و من همه‌ی عمرم رو بیرون از زندگی، زندگی کردم.

Thursday, 26 January 2017، 05:47 PM

تقاضا می شود که.


آقا مُراد مَردی بود از مردان خدا. گلی بود از گلهای بهشت. یه پسر خوش‌خنده و محجوب و خجالتی و شیرین... که برای کار اومده بود به طهرون. 

تا پیش از این، آقا مراد تو داهات خودشون قنات میکند. اما از بد حادثه، دوره دوره‌ی آخرالزمون بود و خشکسالی و بی‌آبی. دیگه قنات‌ها همه خشک شده بودند و کشاورزا همه زیر آفتاب چُرت می‌زدند و باد در میکردند/به صورت متوالی و پی‌در‌پی/

آقا مراد با کاپشن خلبانی گشادش رو صندلی اتوبوس خوابش برده بود که شاگرد شوفر زد رو شونه‌ش و گفت؛ داداش رسیدیم، ترمینال جنوبه. تا آقا مراد گیج خواب بود، شاگرد شوفر جیبش رو زد و دار و ندار اقا مراد رو که در واقع هیچی بود، دزدید. آقا مراد اومد پایین و از سرمای هوا لرزش گرفت. رفت اون گوشه‌ی محوطه‌ی ترمینال و گلاب به روتون، شاشید. 

یکی از نگهبانای مجموعه که این عمل غریزی رو به چشم دید، داد کشید که های بزغاله.... چه غلطی میکنی... بزغاله هم وقتی دید گذاشتند دنبالش، شروع کرد به دوییدن و از محل وقوع جرم، گریخت. پشت یکی از اتوبوس‌ها وایساد تا از گرمای موتورِ اتوبوس دست و پاشو گرم کنه. پاهای بدون جورابش رو از تو گیوه در آورد و گرفت جلو اگزوز اتوبوس. آب بینی‌‌ش که شل شده بود رو با آستینش پاک کرد و آستینش که دماغی شده بود رو مالید به پشت شلوارش.

همینطور که به طرف خروجی ترمینال میرفت، حین حرکت، باد در می‌کرد/به صورت متوالی و پی‌در‌پی/


+سه روز از آخرین باری که آقا مراد دیده شده میگذره، به گزارش‌ تسنیم، آخرین بار حوالی ترمینال جنوب، در حال انگشت کردن تو دماغش مشاهده شده. از یابنده تقاضا می‌شود که. 


موافقین ۴ مخالفین ۰ 17/01/26
شِـــ‌یدا ..

cm's ۳

با دماغِ ایرانی شوخی نکنید
شِــیدا:
شما بفرمایید با کجاش شوخی کنیم تا بریم با همونجاش
27 January 17 ، 03:29 ر. کازیمو
:))
شِــیدا:
خدا یه بچه همینطوری بهت میده آ
:))))))
مراد جاان ... قیافه ت یادم رفته . الان حس میکنم همینطوری بودی کلا :پی
جون من عکس معمولیشو بذار :))
شِــیدا:
چجور جرات میکنی قیافه نحس منو یادت بره
https://www.dropbox.com/s/sjafwgaxkc9z5jn/20170122_093036.jpg?dl=0