خودگویی با میکروفون

heterism

دارم بیرون از زندگی، زندگی می‌کنم. با فاصله‌ی چند لحظه یا به اندازه‌ی چند سال.
و همینه که باعث می‌شه زیاد بنویسم. بیرون از زندگی، وقت و فراغت زیادی وجود داره. می‌شه ساعتها مشغول کار بیهوده‌ای شد. کار بیهوده‌ای که هیچ تبحری در انجامش نداری؛ نوشتن.
و من بیرون از زندگی، زندگی می‌کنم

Thursday, 22 December 2016، 12:02 AM

اوففف

+ فیلم nymphomaniac رو از ون تریر ببین. تو فیلما که واست ریختم هست. ون تریر همه کاراش پر مغز و گولاخه. Anti christش رو دیدی؟ 

- نه هنوز... کار دارم... وقت ندارم...

[چندثانیه بعد]

 - ...آقا این فیلم عجب اسم وقیحانه‌ای داره... نکنه صحنه‌هاشم تو همین حال و هوا باشه؟ اگه هست بگو تا نبینیم، آخرتمون به فنا نره واسه یه فیلم...

+ اتفاقا صحنه‌هاشم به شدت وقیحانه‌س 

- بذا پ همین حالا می‌شینم می‌بینمش. اوففف! عجب اسم وقیحانه‌ای!

موافقین ۲ مخالفین ۰ 16/12/22
شِـــ‌یدا ..

cm's ۱

سه گانه ن اینا.
این و آنتی کرایست و ملانکولیا.
و از نظر من همشون مزخرف بودن
شِــیدا:
پس واسه چی این رفیق دیوونه‌ی من میگه ون تریر خوبه؟

+اون بحث بیسکوییت ساقه طلایی و چایی رو یادم رفته بود. حالا که نظر گذاشتی یادم افتاد اعمالش کنم. :))