خودگویی با میکروفون

heterism

دارم بیرون از زندگی، زندگی می‌کنم. با فاصله‌ی چند لحظه یا به اندازه‌ی چند سال.
و همینه که باعث می‌شه زیاد بنویسم. بیرون از زندگی، وقت و فراغت زیادی وجود داره. می‌شه ساعتها مشغول کار بیهوده‌ای شد. کار بیهوده‌ای که هیچ تبحری در انجامش نداری؛ نوشتن.
و من همه‌ی عمرم رو بیرون از زندگی، زندگی کردم.

Saturday, 3 December 2016، 06:55 PM

12m & 10cm

یه پیرمردی داشت از پسرش میگفت.
میگفت که با کلی وام و هزار بدبختی این اتوبوسو خریدیم. اما پسره دل به کار نمیده.
همش دنبال زن و دختره. آبرو برامون نذاشته با این کاراش...
آخرش میترسم 12 متر اتوبوس رو سر 10 سانت معامله ش به باد بده.
موافقین ۰ مخالفین ۰ 16/12/03
شِـــ‌یدا ..