خودگویی با میکروفون

heterism

دارم بیرون از زندگی، زندگی می‌کنم. با فاصله‌ی چند لحظه یا به اندازه‌ی چند سال.
و همینه که باعث می‌شه زیاد بنویسم. بیرون از زندگی، وقت و فراغت زیادی وجود داره. می‌شه ساعتها مشغول کار بیهوده‌ای شد؛ نوشتن.
و من بیرون از زندگی، زندگی می‌کنم

Thursday, 11 August 2016، 02:04 PM

وحشی‌های اوگاندا

چارشمبه شب، در خانه‌ی الکسی اینها بودیم. در حیاط باصفایشان شام میخوردیم. بعد یکی از دوستان گفتند که شیدا(ینی من) مثه زنها غذا میخوره. و دیگران هم تایید کردند این مهم رو

همونطور که مستحضر هستید مدت غذا خوردن نسوان بیشتر از  مردهاست. زن‌ها حتی اگه حرف هم نزنند باز آروم‌تر غذا میخورند و به همین خاطر دوستان من رو در زمره‌ی نسوان قرار داده بودند. آنگاه اینجانب فرمودم که من فرانسوی‌وار غذا میخورم. گفتم بهشون که اگه به بلاد فرانس مشرف بشن، میبینن که مردم چقدر با طمانینه و رمانتیک غذا میخورند و اونها رو متهم کردم که یه مشت قربتیِ جهان‌سومی هستند، که مثه وحشی‌های اوگاندا غذا میخورند.

اونها هم متفق‌القول من رو متهم کردند که زر میزنم و بهتره به جای زر زدن زود کوفتم کنم تا بریم سراغ عیش بعدی.

موافقین ۰ مخالفین ۰ 16/08/11
شِـــ‌یدا ..

cm's ۳

:-D:)))
شِــیدا:
بحث جدیه برادر، خنده نداره که
13 August 16 ، 23:44 امیرحسین
یه کسخل گنده بود توو گات :)) اون غول گندهه میگفت اسنو اسنو،
من در قبایل اوگاندا تا اون حد هستم، تا اون حد.
شِــیدا:
چاره‌ی کار من اینه که همیشه باس با نسوان هم‌سفره بشم. من راضی، اونا راضی، شما غولا هم راضی :))
اونا به با کلاس بودنت حسودی کردن. ولشون کن.
+ لطفا یکم کتی رُ نصیحت کن. هر وقت می رم وبلاگش از نوشته هاش تعریف می کنم عن دماغ بازی درمیاره. : /
شِــیدا:
+ولش کن بابا. بعضیا به تعریف کردن حساسیت دارن. منم همینطورم٬ مور مورم میشه