خودگویی با میکروفون

heterism

دارم بیرون از زندگی، زندگی می‌کنم. با فاصله‌ی چند لحظه یا به اندازه‌ی چند سال.
و همینه که باعث می‌شه زیاد بنویسم. بیرون از زندگی، وقت و فراغت زیادی وجود داره. می‌شه ساعتها مشغول کار بیهوده‌ای شد. کار بیهوده‌ای که هیچ تبحری در انجامش نداری؛ نوشتن.
و من بیرون از زندگی، زندگی می‌کنم

Sunday, 10 July 2016، 05:29 PM

بیزنس من

از معدود مشترکات بنده و برادر بزرگترم اینست که هیچ کدام به درد کاسبی و پول پارو کردن نمیخوریم. بنده چندسال است که به کلی در عوالم دیگری سیر میکنم و به قول کاترین در عنفوان جوانی به گِل نشسته ام و عقل ناچیزم را ازکف داده ام.

اخوی هم by default هوش اقتصادیِ پایینی دارد. به طوری که مرغ هم میتواند سرش کلاه بگذارد. تفاوتمان این است که من به هپروت خود واقفم و چندان در پیِ کاسبی ورای جیب ابوی نیستم(دارم دروغ میگم که پست جذاب شه). و این کاسبی هم به قدری درویشانه است که گاهی دلم برایِ خودِ چندسال پیشم تنگ میشود. در آن زمان بنا به خلق و خوی جوانی و جهالت، بسیار به پول جیش میکردیم.

 اما برادر عزیزم خود را یک business man میداند و در این راه، انچنان حماقت هایی مرتکب میشود که بنده با این همه استواری در اعصاب و اجتهاد در صبر و این همه کرامات اخلاقی گاهی هوس میکنم سرم را بکوبم توی در و دیوار. 

 اگر اختلاف سنی هفت ساله حائل نبود، خودم با قفایی و لگد این موضوعات را تفهیمش میکردم. لکن اختلاف سنی هفت ساله هست و بنده نیز روحیاتم بیشتر مبتنی بر گفتگوست تا تو سری و لگد.


موافقین ۰ مخالفین ۰ 16/07/10
شِـــ‌یدا ..

cm's ۲

10 July 16 ، 21:42 اثر انگشت
عیزم کاری که با دوتا آپچاگی و یه اپرگات زیر پونزده دقیقه میشه حل کرد, حماقت ِ آدم بخواد با ساعتها گفت و گو حلش کنه.عصر متمدن ِ حاضر که میگه با گفتمان همه چیو میشه حل کرد ارزش وقتو نمیدونه.
شِــیدا:
رخصت پهلوون. عسکِش رو میدم٬ خودت بزن گردنش رو بشکون(فقط آروم بزن٬ زن و زندگی داره. گُناه داره)
11 July 16 ، 23:38 روح الله فاضل
احتمالا از معدود مشترکات بنده و شما و اخوی هم باشه!
شِــیدا:
مولانا و شمس وقتی میخواستند تعارف تیکه‌پاره‌ی هم کنن میگفتن؛
ازین نزدیکتر دارم نشانی/ بیا نزدیکتر و بنگر در نشانم(البته بیت قبلش واضح‌تره)