خودگویی با میکروفون

heterism

دارم بیرون از زندگی، زندگی می‌کنم. با فاصله‌ی چند لحظه یا به اندازه‌ی چند سال.
و همینه که باعث می‌شه زیاد بنویسم. بیرون از زندگی، وقت و فراغت زیادی وجود داره. می‌شه ساعتها مشغول کار بیهوده‌ای شد. کار بیهوده‌ای که هیچ تبحری در انجامش نداری؛ نوشتن.
و من بیرون از زندگی، زندگی می‌کنم

Sunday, 26 June 2016، 11:37 PM

lazy & hyperactive

+سردته؟

-نه

+پ چرا کُلا میذاری؟

-حالشو ندارم موآمو درس کنم

+خب چرا نمیری کوتاشون کنی؟

-حالشو ندارم برم کوتاشون کنم

+عکستو به عنوان مصداق گشادی باس بذارن ویکیپدیا

-خنده

+خنده

-میدونی، اگه دقیق نگاه کنی، توی گشادی یه جور فرزانگی و معنویت خاصی نهفته‌ست. 

+ اره. منم از بچگی یادمه که کارام خیلی معنوی بود.

 -مثلا چی؟ 

+تو فِر میشاشیدم

-چه عرفانِ نابی

+خنده 

-خنده

+فر خالی بوده دیگه؟

-معمولا اره. ولی یه بارم پُر بود.  ماهی پخته بودند. 

+نسوختی؟

-بیرونش وایمیسادم

+چه مرگت بوده؟ دردت چی بوده از اینکار؟

-بیش فعالی داشتم. وسط بازی یادم میفتاده که دیگه نمیتونم خودمو نیگه دارم. واسه اینکه کسی نفهمه، تو فر مرتکب میشدم

موافقین ۰ مخالفین ۰ 16/06/26
شِـــ‌یدا ..

cm's ۱

استیکر قهقهه یا خنده هااارهااااری ندارین؟:-D
شِــیدا:
میگیم بذارن بعدا :))