خودگویی با میکروفون

heterism

دارم بیرون از زندگی، زندگی می‌کنم. با فاصله‌ی چند لحظه یا به اندازه‌ی چند سال.
و همینه که باعث می‌شه زیاد بنویسم. بیرون از زندگی، وقت و فراغت زیادی وجود داره. می‌شه ساعتها مشغول کار بیهوده‌ای شد. کار بیهوده‌ای که هیچ تبحری در انجامش نداری؛ نوشتن.
و من بیرون از زندگی، زندگی می‌کنم

Thursday, 2 June 2016، 04:40 PM

کاترین عزیز

+وای کاترین. 

تو هم دست چپی؟

-اره 

+وای پس چرا این همه سال من نفهمیدم که دست چپی

-چطور مگه؟ چیز مهمیه؟

+خیلی مهمه. میتونه یه تصور رایج رو به کلی نقض کنه

-چه تصوری رو؟!

+اینکه دست چپا باهوشند 

موافقین ۰ مخالفین ۰ 16/06/02
شِـــ‌یدا ..

cm's ۴

02 June 16 ، 16:52 asra ツ..
عجب:|
شِــیدا:
 مش رجب
02 June 16 ، 22:37 Weiß Eule
نابود شد رسما:))
یه پست محو شده!!
شِــیدا:
نه. توی ستون سمت چپ هست
06 August 16 ، 15:46 فانتالیزا هویجوریان
چپ دستا گاون
از جلوی آیینه کنار میرود
شِــیدا:
یادمه خودتم گفتی یه بار چپ دستی
گوشه ذهنم یه همچین چیزی مونده. اگه غلطه بگو تا بزنم تو دهنش
08 August 16 ، 00:43 فانتالیزا
من یه گاوم ^~^
شِــیدا:
بهش بگو توهین نکنه. میزنم تو دهنشا